برای ارتباط با بنیاد شهید و امور ایثارگذان شهرستان یزد می توانید از راه های زیر استفاده کنید:
یزد،خیابان کاشانی،روبروی پارک 7 تیر
035 38246441
info@isaaryazd.ir